banner

Deň vody u prvákov

10. apríl 2018

Deň vody u prvákov

Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody. Aj prváci nezabúdajú na tento deň a venovali mu celé dopoludnie v podobe projektového tematického vyučovania.  Každá vyučovacia hodina sa niesla v duchu hier, súťaží, skupinových a výtvarných prác, ktoré nám pripomínali jej vzácnosť  a nenahraditeľnosť.  Na záver vyučovania si deti  spoločne zahrali divadlo O Kvapôčke, ktorá putovala po Zemi a takto si na vlastnej koži vyskúšali kolobeh vody v prírode.

 

                               Mgr. Andrea Majtánová