banner

Deň jablka v 3.C

Milé mamičky, babičky, ockovia...!
My deti z 3.C Vám ďakujeme za sladké dopoludnie, ktoré ste pre nás pripravili. A veruže sladké bolo! Koláčiky, zákusky, štrúdle,jablčný mušt a sladučké jabĺčka. To všetko nás čakalo cez veľkú desiatovú prestávku. S radosťou sme sa pustili do jedenia, ledva sme ,,dýchali".

ĎAKUJEME VÁM!!!     vaše deti


P.S Nielen sladké dopoludnie, ale celý deň sa niesol v duchu ,,Dňa jabĺk". Počítali sme príklady, slovné úlohy , prepisovali  príslovia a porekadlá , čítali a všetko bolo o sladkých jabĺčkach.