banner

Dejepisná exkurzia Po stopách štúrovcov

Počas jesene uskutočňujeme zážitkové vyučovanie formou exkurzií a návštev divadiel.

Posledné dni babieho leta využili žiaci 8. ročníka na dejepisnú exkurziu v našom regióne, aby sa zoznámili reálne s pamiatkami a udalosťami, o ktorých sa učia na hodinách dejepisu.

Tento rok sme sa vybrali "Po stopách štúrovcov". Navštívili sme pamätník U Klasovitých, ktorý je pamiatkou na revolučné boje z roku 1848. Po krátkej jazde autobusom sme už počúvali o histórii Hlbokého v súvislosti s Jozefom Miloslavom Hurbanom a stretnutí štúrovcov z dôvodu uzákonenia spisovnej slovenčiny.

Na záver sme navštívili Múzeum a pamätnú izbu Ľudovíta Štúra v Modre, kde nám porozprávali o jeho živote a prezreli sme si zaujímavú expozíciu múzea.

Strávili sme príjemné dopoludnie a naučili sme sa cez vlastné zážitky o našich dejinách.

Mgr. Miriam Holotová a PK dejepis