banner

Dejepisná exkurzia a muzikál Romeo a Júlia

Dňa 25. 10. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili celodennej školskej akcie, v ktorej sme spojili učivo dejepisu a slovenského jazyka a literatúry.

Dvomi najdôležitešími bodmi nášho programu boli návšteva a prehliadka hradu Devín (kde sme si vypočuli príbeh dejín nášho národa, pripomenuli sme si dôležité udalosti “osmičkových rokov” a pri pamätníku obetiam totality sme si povedali pár slov o našej nedávnej minulosti),

druhým dôležitým bodom bola návšteva muzikálu Romeo a Júlia v divadle Nová scéna.

Príbeh milencov z Verony poznáme z pera Williama Shakespeara, ako muzikál bol tento príbeh spracovaný francúzskym autorom G. Presgurvicom a do slovenčiny ho preložil Ľubomír Feldek.

Nádherný a dojemný príbeh o ľudskej zlobe i láske nás všetkých zaujal a verím, že žiaci si i vďaka tomuto predstaveniu príbeh Rómea a Júlie, ktorý patrí ku klasickým dielam svetovej literatúry, dobre zapamätajú.

Mgr. Katarína Medňanská