banner

Deň Zeme

 22. apríl patrí Dňu Zeme.

Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť? Medzinárodná platforma Earth Day odporúča zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad nás vyzýva na obmedzenie používania plastov, šetrenie vodou, kúpu lokálnych potravín, používanie prírodných hnojív či zapojenie sa do dobrovoľníckych činností. Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! 

                                                                                                                                                                                                                          úryvok z  (Enviroportál MŽP SR)

I my , na 1.stupni sme si tento významný sviatok pripomenuli.

  My v 2.C sme počítali príklady a písali dopisy našej milej Zemi. /P.S. Dopisy sú autentické -bez pravopisnej úpravy./

  Deti z 3.C na dvojhodinovom  enviromentálnom bloku ku Dňu Zeme besedovali na tému znečisťovania planéty a vyrábali Enviromentáčika s výzvou "Ako pomôcť našej Zemi?"

Deti z 3.B vymysleli krásnu básničku a vytvorili nádherný plagát.

V 3.A  sa prihovárali našej krásnej Zemičke cez prácu s počítačom a prácou s ihlou a vlnou.Takto chceli deti odkázať, ako dobre sa na našej Zemi žije.

V 1.C a v 2.D deti rukami bránia Zem pred znečistením a krásne výtvarne ukázali, aká má byť čistá a prekvitajúca zdravím.

Žiaci 4.A v súlade s tohtoročným heslom  tvorili vlastne návrhy, ako svojimi drobnými každodennými činmi môžu prispievať k ozdravovaniu našej planéty, spoznávali recyklačné značky a triedili reálny odpad. Zahrali si zaujímavé environmentálne hry. Hra Planéta pod odpadkami bola zameraná na opakované využitie rôznych odpadových predmetov a hra Fotograf viedla deti k vnímaniu zaujímavých prírodných motívov, ktoré môžu nás život robiť krajším.

Tak, ako i všetky ostatné triedy 1.stupňa, tak i 4.D prispela svojim zberom odpadkov ku kráse našej Zeme.