banner

Deň učiteľov

Vážené kolegyne a vážení kolegovia!

Tradične sa schádzame pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, aby sme ako jeho pokračovatelia oslávili náš deň – Deň učiteľov. Práve tento dnešný deň, mal byť týmto dňom, keď sme sa mali v priestoroch SOŠ stretnúť, poďakovať sa skvelým učiteľom a zabaviť sa.

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Hovorí sa a minulosť to mnohokrát potvrdila, že učiteľ je svedomím národa. Ja doplním, aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Ďakujem vám všetkým, ktorí odkaz Komenského napĺňate do ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky rozvinutý, vzdelaný absolvent našej školy.

Prajem Vám k zajtrajšiemu  sviatku  zdravie, správnu motiváciu, ktorú využívate hlavne v týchto náročných dňoch, ľudskú, kolegiálnu klímu v našej škole.

Nech sa Vám všetkým darí, prajem Vám teraz hlavne veľa zdravia, ktoré je teraz najdôležitejšie a všetkým Vám ďakujem za Vašu vykonanú prácu v prospech detí našej školy.

S vďakou, úctou a láskou 

Vaša riaditeľka Mgr. Jana Koštialová