banner

Deň učiteľov - 28. marec

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. 

Prajeme  Všetkým  pedagógom  našej školy veľa zdravia,  pohodu, lásku a tvorivú silu do ďalšieho života.
 
Vedenie školy