banner

Deň matiek 2021, ZŠ Stará Turá

9. mája 2021 

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete.Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr.V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu.

V tomto školskom roku 2020/2021 je situácia veľmi náročná, ale ani naši žiaci, ani učitelia nezabudli na všetky mamičky a babičky a pripravili si pre nich úžasný darček.

Venovali tomu veľa úsilia a snahy a veríme, že sa Vám to bude páčiť.

Všetko koordinovala a výborne spracovala do finálnej podoby pani učiteľka Katarína Medňanská.

(72) Deň matiek 2021, ZŠ Stará Turá - YouTube