banner

Bylinkové záhrady

Pre skrášlenie a spríjemnenie prostredia v ktorom sa deti učia, sme sa rozhodli vypracovať projekt na bylinkové záhrady. U detí chceme pestovať vzťah k prírode, viesť ich k poznávaniu rôznych druhov rastlín. Vypracovaný projekt podporila ČSOB nadácia, ktorá nám poskytla  finančné prostriedky na jeho realizáciu. Práce na projekte budú prebiehať v mesiacoch marec-máj.

Projekt budeme realizovať na 1. stupni Základnej školy na Komenského ulici.

 

Mgr. Dana Pribišová