banner

27.9. Svetový deň mlieka v školách

Mliečko, mliečko, to je veda                     Teraz to už dobre viem, 

bez neho sa vyrásť nedá.                          hneď si mlieko nalejem.

Bez neho vraj budem malý,                      Ponúknem ho všetkým vám,

nebudem mať žiadne svaly.                      veľa zdravia zaželám.

Nebudem mať zuby zdravé                      Mlieko všetci radi máme,

ani pevné kosti práve.                                na raňajky si ho dáme.

Žiaci na 1.stupni si tento deň pripomenuli mnohými zaujímavými aktivitami. O mlieku tvorili básnička, ,čítali ,písali, počítali ,tvorili projekty, maľovali strihali a lepili . Dozvedeli sa o jeho dôležitosti v našej strave a tiež o tom odkiaľ mlieko získavame a čo všetko sa z neho dá vytvoriť.