banner

23. ročník Dňa narcisov

Vo štvrtok 11. apríla 2019, sa na celom Slovensku uskutočnil v poradí už 23. ročník Dňa narcisov - verejnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine. Táto akcia sa uskutočňuje každoročne začiatkom jari, keď v jeden jediný deň možno v uliciach stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine ponúkajúcich ľuďom žltý narcis. Cieľom zbierky je upriamiť pozornosť verejnosti na fakt, že s rakovinou sa denno-denne stretáva čoraz viac ľudí, trend nádorových ochorení je stúpajúci a preto starostlivosť o vlastné zdravie v podobe zdravého životného štýlu a prevencie nie je odporúčaná Ligou proti rakovine len preto, lebo je to moderné, ale preto, že je to nevyhnutné. V Deň narcisov 2019 bolo možné prispieť priamym vkladom do pokladničiek dobrovoľníkov LPR SR šiestich hliadok, ktoré sme vytvorili na našej Základnej škole v spolupráci so Strednou odbornou školou. Dobrovoľníci sa počas tohto dňa stretli s rôznymi reakciami ľudí. Sme však veľmi radi, že aj v Starej Turej žije a pracuje veľa takých ľudí, ktorí chápu význam tejto dobročinnej akcie a sú ochotní prispieť akoukoľvek sumou na dobrú vec. S potešením môžeme oznámiť, že sa nám aj vďaka Vám podarilo tento rok opäť zvýšiť vyzberanú sumu a odoslať na konto  Ligy proti rakovine 2340,29 eur.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o túto peknú sumu pričinili!

Koordinátorka akcie Mgr. Alena Bielčiková