banner

4. A

UČÍME SA ZÁŽITKOVO 4

Stredovek
Naučili sme sa o živote v stredovekom meste.
Život v stredovekom meste
Stredovek trval od 5.-15. storočia


V stredoveku žil:
KRÁĽ - vládol celej krajine
FEUDÁL - pôdu im pridelil kráľ, lebo pre kráľa veľa znamenali
ZEMAN - staral sa o menšie časti pôdy feudálov
PODDANÍ - obrábali pôdu a odovzdávali väčšinu úrody zemanom
Stredoveké mestá: vznikali na významných miestach : pri riekach, pri hradoch , na križovatkách ciest . mesto bolo ohradené obranným múrom - hradbami. So vznikom miest vznikli MEŠTANIA . Mesto spravoval richtár a mestská rada.
Cechy v stredovekom meste:
Remeselníci - stredná vrstva obyvateľov, vyrábali topánok, šili, piekli chlieb..., zakladali cechy. /Príslušníci rovnakého remesla zakladali cechy a iba príslušníci cechu mohli predávať svoje výrobky. Cech určoval : dĺžku pracovného času a mzdu , správanie členov cechu medzi sebou /
Delili sa na:
MAJSTRA - najvyšší
TOVARIŠA - robil 3 - 4 roky ako učeň v dielni a išiel na vandrovku
UČŇA - najnižší ,robil podradnú prácu
Každý cech mal svoju zástavu, ktorá bola uložená v kostole a svoj cechový znak.
A na vlastnej koži sme si skúsili okrem cechov aj 7 slobodných umení:
Trivium - tri slovné odbory:
gramatika - zvládli napísať vetu
Sekery, kopije a meče boli hlavnými zbraňami rytierov.
rétorika - naučili sa báseň
Rytier štvrtáckeho rádu,
pomáha vždy na parádu.
Mladším, starším to je vec,
nikdy nie je zbabelec.
Krivdu nemá rád,
so spravodlivosťou je kamarát.
Toto všetko sľubujem
rytiersky rád nesklamem.
dialektika - logika
Logická hádanka nebola pre všetkých hračka:
Som kráľ.
Mám 200 rytierov na severe, 2000 rytierov na juhu, 2000 rytierov na západe,
2000 rytierov na východe.
Čo som ?

Quadrivium - štyri číselné odbory:

aritmetika
Vypočítali slovnú úlohu: Kráľ má 3 892 rytierov, dnes pasujeme 21.
koľko rytierov bude mať kráľ?
geometria - kartografia
Náčrt mapy parku miniatúr trval asi najdlhšie, no nakoniec to všetci zvládli.
astronómia - Zoradenie planét smerom od Slnka bola úloha z astronómie.
hudba - spoločne zaspievaná pieseň - ukončila 7 slobodných umení a mohlo nastať pasovanie nových rytierov našej školy.

Učíme sa zážitkovo 3

Učivo o živočíchoch žijúcich vo vzduchu sme si zopakovali s p. Málkom a jeho "domácimi" miláčikmi, deti najviac zaujal Jastrab veľký, no pomáhal aj jeho 10 - mesačný psík, ktorý deťom ukázal ako počúva na prvé slovíčko či povel, orol skalný sedel na vajíčkach, muflóny sa nás báli a zajace sa schovávali za kríčky a rybičky si kľudne plávali v jazierku.
Ďakujeme 4.A

Učíme sa zážitkovo 4- Veľká noc

Veľkonočný triedny trh spojený s ukážkou rôznych jarných zvykov pre mladších spolužiakov a návšteva Gazdovského dvora priblížili deťom zvyky a tradície
Veľkej noci.

V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom jari, obrady vykonávané počas tohto obdobia patria k obradom prechodu. Prosperitné a magické úkony mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí a dobytka. Medzi obrady patrilo: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa.

Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter, preto na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu bolo časté obradové umývanie sa ľudí v potoku, ešte pred východom slnka. Zeleni a čerstvým vetvičkám bola pripisovaná schopnosť prinavrátiť životnú silu a zabezpečiť zdravie. Oheň mal magicko - očistný charakter a pomáhal zaháňať nečisté sily na začiatku poľnohospodárskeho cyklu.

Významnú časť veľkonočného týždňa tvorila príprava veľkonočného obradového jedla. Konzumácia mäsa po štyridsaťdňovom pôste mala zabezpečiť hojnosť v nasledujúcom období. K typickým obradovým jedlám patrí vajce, ktoré symbolizovalo znovuzrodenie a vo Veľkonočný pondelok ním boli obdarovávaní kúpači.

Veľkonočná nedeľa ukončovala štyridsaťdňový pôst, na rannej omši sa posväcovali jedlá. Kto sa vraj prvý vrátil z omše domov, tomu prvému mala dozrieť úroda na poli a prvý mal ukončiť poľnohospodárske práce. Po príchode domov začala spoločná konzumácia jedál, prestretý stôl hojnosťou pripomínal štedrovečerný stôl. Zvyšky z posvätených jedál (škrupiny, kosť, ...) sa v žiadnom prípade nesmeli zahodiť. Zakopávali sa na poli, alebo primiešali do potravy pre dobytok, prípadne spálili v peci.

Veľkonočný pondelok je posledným dňom sviatku Veľkej noci. Tento deň je spájaný s takzvanou kúpačkou a šibačkou. Mládenci v skorých ranných hodinách chodievali v skupinách a oblievali mladé dievčatá vodou, ktorá mala magickú funkciu a mala zabezpečiť nie len zdravie, ale i krásu. V dome im ponúkli pripravené pohostenie (koláče, vajcia, pálenku) a obdarovali

Kroj

Kroj
Wikipédia hovorí, že kroj alebo ľudový odev označoval oblečenie ľudu žijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom. Kroj slúžil ako ochrana proti klimatickým zmenám.
Vyrábal sa z rôznych dostupných materiálov, ktoré určovali prírodné podmienky a potreby.
Kroje sa delili na pracovné a slávnostné.
Každý región Slovenska má inak zdobené kroje výšivkou....a všeličo iné sa žiaci 4.A dozvedeli nielen z Wikipédie, ale aj z múzea, z prinesených krojov, z prezentácie našej spolužiačky, ktorej babička zberá krojované bábiky.
Vyrobili si krojovanú bábiku, navrhli tričko s tradičným motívom.

Rozprávky

Mimoni a Olaf sa stali naši kamaráti.
Tvorili sme a naše práce budú zdobiť našu školu pri príležitosti Rozprávkového vretienka.
Veríme, že sa recitátorom naše práce zapáčia.

Učíme sa zážitkovo 2

Fašiangy, Turíce,Veľká noc príde....
Obdobie od troch kráľov po Popolcovú stredu sa nazýva fašiangy.
Je to čas zábavy, hodovania, jednoducho je všetko "hore nohami".
Deti 4.A triedy si to vyskúšali, masky vyrábali, piesne trénovali, šišky cukrovali, chlebíčky cibuľou zdobili.
A nakoniec po škole chodili, iné deti fašiangom učili a na Gazdovskom dvore hanbu neurobili, pretože o fašiangoch veľa vedeli.

Konštrukcie mostov - hodina pracovného vyučovania

Mosty vznikali z rôznych materiálov i rôznymi technikami, vydarili sa všetky,možno z nás budú aj konštruktéri.

Zasnežený "telocvik"

V pondelok 9.2.2015 sa naša trieda vybláznila na snehu so súťažami s Miškom.
Deti hrali pohybovú hru Slede, štafetovú hru s číslami a kužeľmi a nakoniec sa povozili, vlastne poťahali na vreciach.
Táto super hodina vznikla v spolupráci s CVČ a p. uč. Miškom Denkom.
Ďakujeme

Návšteva z Lesoturu

Štvrtok 5.2.2015 sme privítali v našej triede tetu Moniku z Lesoturu.
Rozprávala nám o práci lesníkov, o živote stromov,
o zvieratách žijúcich v lesoch.

Učíme sa zážitkovo 1

Delenie Slovenska na vyššie územné celky - VÚC - to bola téma, ktorú sme zvládli na hodine vlastivedy v 4.ročníku. No a Trenčiansky samosprávny kraj - ten náš - vieme určite najlepšie, pretože sme sa zúčastnili na Otvorenom dni vo VÚC v Trenčíne. Deti si "podebatovali" ako poslanci, mali aj veľmi podnetné otázky, predstavili svoje projekty o Trenčianskom samosprávnom kraji, prezreli si budovu, oboznámili sa s rôznymi strednými školami a ochutnali i dobroty pripravené stredoškolákmi. Prežili exkurziu, ktorá im ukázala vedomosti v praxi.