banner

0.A

JAR v 0.A

Vynášaním Moreny si žiaci nultej triedy pripomenuli starodávne zvyky vítania jari. Odchádzajúcemu symbolu zimy prišli okrem našich najmenších zakývať ešte menší kolegovia z MŠ Stará Turá.
Z.Stupavská

Malý triedny maškarný ples

Malý triedny maškarný ples

V utorok 3.3.2015 sa v 0.A triede konal "Malý triedny maškarný ples". Väčšinu masiek si žiaci svojpomocne vyrobili počas hodiny VV. Mohli sme tak zazrieť tancujúcich krokodílov, lišiakov, drakov, ako aj masky zakliatych princezien...
Zuzana Stupavská

Rodičia deťom

Rodičia deťom
Dňa 26.11.2014 zavítala do našej triedy v rámci celoškolskej aktivity "Rodičia deťom" mamička Valiky Oravcovej a výrobou adventného venca umocnila v deťoch pocit blížiacich sa vianočných sviatkov. Žiaci sa za pekný darček poďakovali koledou.
Ďakujeme!
Mgr.Z.Stupavská, triedna učiteľka 0.A triedy