banner

Trieda 4. C

Fašiangy v Turej Lúke

Naši skvelí ockovia a dedíčkovia

O tom, že naši ockovia sú veľmi šikovní, pracovití a plní fantázie sa môžeme presvedčiť v 4.C triede na hodine prírodovedy. O jednoduchých pracovných strojoch sa deti učili na hodine. Ale ako dosiahnuť to, aby to vedeli i správne pochopiť? No predsa názornou ukážkou a názornou pomôckou. Ukážka obrázka v učebnici však pre lepšiu predstavu nestačí. A tak deti dostali úlohu. Kto doma zostrojí jednoduchú kladku, prinesie ju do školy, dostane samozrejme dobrú známku. O tom, že fantázii sa medze nekladú sa presvedčili samé deti. Za pomoci šikovných rúk svojich i svojich ockov, dedíčkov a niekde i mamičiek, zostrojili kladky na ktoré je radosť pozrieť.

No veď posúďte sami. Naozaj neklameme.

Vianoce a vianočná pošta od Ježiška

Takto si pochutnávame na jablkových dobrotách