banner

2.B

Vyhrali sme

2.B sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú pripravil pre deti ujo chatár z Holubyho chaty.
2.B aj vyhrala super deň na Holubyho chate s Pedrom, chutným obedom, pútavou besedou s tetou spisovateľkou Zuzanou Šinkovičovou a dostali sme jej knihu Kráľovská koruna.
Autobusovú dopravu a sladkú odmenu na konci dňa sme dostali od rodičov našej spolužiačky Vanesky.
 
Ďakujeme

Kozmix 1

2.B sa zapojila do vzdelávacieho programu Kozmix. Deti pracujú s Kozmixom, postavičkou z vesmíru, ktorá so svojimi kamarátmi spoznáva svet na planéte Zem.
My deti jej v tom pomáhame. V druhom časopise Kozmix sa zapájame do projektového vyučovania a riešnia rôznych zaujímavých úloh.
V jednej z úloh bola téma recyklácie a separovanie, deti v skupinách tvorili náhrdelníky z odpadov, ktoré patria do modrej nádoby, do žltej nádoby, do zelenej nádoby. Úlohu zvládli na jednotku.

Fašiangy

Obdobie zábav, plesov, karnevalov zažila aj 2.B. Sprievod mestom, návšteva MŠ, mestského úradu, našich mamičiek v ich práci. V škole sa učili zvieratká a iné masky, navštívila nás aj Pipi Dlhá Pančucha.
Nakoniec sme si zaspievali

Fašánek sa krácí,
už sa nenavrácí,
staré dzievky plačú,
že sa nevyskáčú.

14.2.2017
Valentínske učenie s Dankou a Jankou, valentínska vychádzka, Medzinárodný deň darovania kníh to všetko sme si užili a spolu sa učili.

Ctíme tradície

Deti z 2.B triedy sa celý mesiac november pripravovali, vyrábali výrobky, trénovali koledy no i tanec.
10. 12. 2016 sa zúčastnili mestkých vianočných trhov, pripravili tvorivé dielničky, kde učili aj iné detičky a vyrábali spolu s nimi hviezdičky, koledovali, tancovali, svoje "hand made" výrobky predávali. Prežili peknú predvianočnú sobotu plnú krojov, zvykov, orieškov, koláčikov, oblátok a medu.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na našom druháckom jarmoku
Deti 2.B triedy
Mgr. Soňa Kotrasová

Mikuláš v kolkárni

Kolkársky klub Stará Turá zorganizoval "mikulášsky turnaj" pre deti 2. B triedy, dňa 6.12.2016.
Deti hrali, tešili sa z každej spadnutej kolky, rátali body a nakoniec sa spolu s Mikulášom, anjelom a čertom tešili s pekne prežitého dopoludnia.
Ďakujeme tatinovi nášho Jurka a tešíme sa už na tretí ročník mikulášskeho turnaja.
deti 2.B

Týždeň jablka

Kristína spieva:
"Jabĺčko nahryznuté z oboch strán,
aj keď bolo krásne, nechutilo nám.
Bolo trocha trpké, sladšie nebolo,
už to nejde vrátiť, už je neskoro. "

Nám však chutili všetky jablkové koláčiky, sušené jabĺčka aj čerstvé jabĺčka.
Užili sme si s jabĺčkami týždeň smiechu, učenia aj sme si zahrali na flaute pieseň Červéné jabĺčko v oblôčku mám.

Rodičia deťom 1

Putovanie po hradoch
Branč
Hrad Branč sa nachádza v Myjavskej pahorkatine na homoľovom kopci vo výške 475 m n. m., priamo nad miestnou časťou obce Podbranč, Podzámkom.
Spolu s Katkinými rodičmi sme navštívili zrúcaniny hradu Branč. Stručný výklad, prehliadka dolného, stredného a horného hradu, opekačka, streľba do plechoviek to všetko na nás čakalo 16.9.2016 za krásneho slnečného počasia.
Ďakujeme r. Otiepkovej