banner

Rozvrh 9. B

 

 

 

 

 

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

7. hod

Pondelok

Slovenský jazyk a literatúra

Chémia

Dejepis

Matematika

Fyzika

Nemecký jazyk / Ruský jazyk / Svet práce

 

Utorok

Matematika

Anglický jazyk

Telesná a športová výchova

Slovenský jazyk a literatúra

Geografia

   

reda

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Technika/ Informatika

Etická výchova/ Náboženská výchova

Anglický jazyk

Nemecký jazyk / Ruský jazyk / Regionálna výchova

 

Štvrtok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Dejepis

Výtvarná výchova

Fyzika

Technika / Informatika

Telesná a športový výchova

Piatok

Biológia

Dejepis

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Občianska náuka