banner

Rozvrh 8. C

 

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Matematika

Geografia

Slovenský jazyk a literatúra

Chémia

Fyzika

Občianska náuka

Utorok

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

      Telesná a športová výchova - D / Technika - Ch

Biológia

Nemecký jazyk / Ruský jazyk/ Svet práce

Streda

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova - Ch / Informatika - D

Etická výchova/ Náboženská výchova

Štvrtok

Dejepis

Slovenský jazyk a literatúra

Výtvarná výchova

Matematika

Telesná a športová výchova - D / Informatika - Ch

Chémia

Piatok

 

Nemecký jazyk / Ruský jazyk/ Angličtina tvorivo a hravo

 

Telesná a športová výchova - Ch / Technika - D

 

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Fyzika

Anglický jazyk