banner

Rozvrh 8. B

 

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Chémia

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Geografia

Hudobná výchova

Anglický jazyk

Utorok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Dejepis

Informatika-CH 

Telesná a športová výchova-D

Fyzika

Nemecký jazyk/ Ruský jazyk/Svet práce

Streda

Anglický jazyk

Biológia

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Technika - D

Telesná a športová výchova - CH

Etická výchova/ Náboženská výchova

Štvrtok

Fyzika

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Anglický jazyk

 

Technika- CH

Telesná a športová výchova -D

Výtvarná výchova

Piatok

 Nemecký jazyk/ Ruský jazyk/Angličtina tvorivo a hravo

Informatika-D

Telesná a športová výchova-CH

 

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Chémia

Občianska náuka