banner

Rozvrh 6. C

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Matematika

Biológia

Telesná a športová výchova

Informatika/ Technika

Slovenský jazyk a literatúra

Občianska náuka

Utorok

Slovenský jazyk a literatúra

Geografia

Matematika

Výtvarná výchova

Anglický jazyk

 Fyzika

Streda

Slovenský jazyk a literatúra

Telesná a športová výchova

Matematika

Etciká výchova/ Náboženská výchova

Anglický jazyk

Dejepis

Štvrtok

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Technika/ Informatika

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Piatok

Matematika

Geografia

Hudobná výchova

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk