banner

Rozvrh 6. A

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Biológia

Telesná a športová výchova

Utorok

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Geografia

Dejepis

Výtvarná   výchova

 Technika/ Informatika

Streda

Anglický jazyk

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Etická výchova/ Náboženská výchova

Biológia

 

Štvrtok

Matematika

Technika/ Informatika

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Fyzika

Hudobná výchova

Piatok

Slovenský jazyk a literatúra

Občianska náuka

Telesná a športová výchova

Matematika

Geografia

Anglický jazyk