banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva došlá 14/2018 8.11.2018 Zmluva o dielo - oprava kanalizácie BENY STAV Prievidza    
Detail Objednávka vyšlá 40/2018 10.10.2018 kancelárske potreby PAPERA,s.r.o. 46082182   
Detail Objednávka vyšlá 39/2018 9.10.2018 repasácia pôvodných okien a dverí STAVFIN, a. s. 36305979  1 452,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 38/2018 3.10.2018 tonery do tlačiarní a kopírok MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Faktúra došlá 308/2018 27.9.2018 školenie Vemä - PaM VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 309/2018 27.9.2018 aktualizácia programu 2019 WINIBEU IVES Košice 00162957  83,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 310/2018 27.9.2018 revízia plynových kotlov SEPOS v.o.s. 17642345  304,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 311/2018 27.9.2018 UP - balík služieb PREMIUM PUBLICOM s.r.o. 36337897  528,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 37/2018 24.9.2018 učebné pomôcky PUBLICOM s.r.o. 36337897  528,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 303/2018 21.9.2018 aktualizácia a servis programu ŠJ SOFT-GL, s.r.o. 36182214  39,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 304/2018 21.9.2018 násady na mopy ADLERR s.r.o. 36710369  40,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 305/2018 21.9.2018 aSc Agenda Komplet 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 306/2018 21.9.2018 spotrebný materiál na údržbu P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  470,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 307/2018 21.9.2018 oprava rozvodu vody SBDO 587974  648,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 502/2018 21.9.2018 realizácia stavby - vodovodná prípojka pre ZŠ Komenského PreVaK, s.r.o. 35915749  5 580,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 35/2018 17.9.2018 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421   
Detail Objednávka vyšlá 36/2018 17.9.2018 násady na mopy ADLERR s.r.o. 36710369  40,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 299/2018 17.9.2018 aplikačné a systémové konzultácie VEMA,s.r.o. 31355374  26,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 300/2018 17.9.2018 čipy na dochádzku ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 301/2018 17.9.2018 oprava stoličiek školských Ján Baďura - Zamočnícke práce 40272851  112,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia