banner

Vesmír očami detí

15. marec 2012

Od 14. 3. 2012 sa v Trenčíne koná výstava prác súťaže Vesmír očami detí v budove Obvodného úradu v Trenčíne a potrvá do 27. 3. 2012.

Vesmír - nádherný, tajuplný, nekonečný. Fascinuje vedcov i umelcov, ale najmä nás, deti! A keďže deti sú bytosti tvorivé, zapojili sme sa tento rok do XXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

Prvé kolo prebiehalo v MŠ, ZŠ a ZUŠ. Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka a najlepšie práce postúpili do spádového kola v Trenčíne. A keďže sme nielen tvoriví, ale i šikovní a talentovaní, naše úsilie bolo odmenené úspechom - boli sme pozvaní na vernisáž výstavy do Trenčína, kde sú niektoré naše práce vystavené a 1 z nich postupuje do celoslovenského kola.

Žiaci, ktorých práce postúpili do spádového kola:

  • Valentína Masárová 6. A
  • Tomáš Dzuro 6. A
  • Ester Vařáková  6. A
  • Ema Kuhajdová 6. A
  • Lucia Vaňová 6. C
  • Filip Maťko 6. B
  • Libor Topolčany 5. C

Závoreň práca Fantastický vesmír od Libora Topolčanyho  z 5. C postupuje do celoslovenského kola.

Mgr. Katarína Medňanská