banner

Polytechnická súťaž

12. marec 2018

 Žiaci ôsmeho ročníka, Zdenko Drexler 8. A a Matúš Vrábel 8. C, sa 1. 3. 2018 zúčastnili Polytechnickej súťaže na SOŠ Stará Turá.

Súťaž pozostávala z 2 častí: vedomostný test z oblasti elektrotechniky a osadenie plošného spoja podľa schémy a spájkovanie súčiastok.

Mgr. Eva Fajnorová