banner

Európsky deň jazykov

8. október 2018

Dňa 5. októbra 2018 t. j. v piatok sa na našej škole konal Európsky deň jazykov pre žiakov 2. stupňa v jedálni školy. Žiaci sa v rámci tohto dňa mohli podieľať na aktivitách v 6 cudzojazyčných stánkoch.

  • Anglický stánok
  • Ruský stánok
  • Taliansky stánok
  • Nemecký stánok
  • Francúzsky stánok
  • Slovenský stánok