banner

Rozvrh 4. B

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Informatika

Prírodoveda

 

Utorok

Matematika

Etická výchova/

Náboženská výchova

Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Telesná a športová výchova

Streda

Vlastiveda

Hudobná výchova

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

 

Štvrtok

Prírodoveda

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Výtvarná výchova

Pracovné vyučovanie

 

Piatok

Anglický jazyk

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Vlastiveda

Telesná a športová výchova