banner

Rozvrh 3. E

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Anglický jazyk

Vlastiveda


Utorok

Slovenský jazyk a literatúra Informatika

Prírodoveda

Hudobná výchova

Etická výchova/

Náboženská výchova


Streda

Telesná a športová výchova

Anglický jazyk

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Výtvarná výchova

Pracovné vyučovanie

Štvrtok

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Telesná a športová výchova

Prírodoveda

 

Piatok

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Anglický jazyk