banner

Rozvrh 3. D

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Vlastiveda

Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Náboženská výchova evanjelická

Utorok

Slovenský jazyk a literatúra Matematika

Telesná a športová výchova

Slovenský jazyk a literatúra

Etická výchova/

Náboženská výchova


Streda

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Hudobná výchova

Prírodoveda


Štvrtok

Informatika

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Pracovné vyučovanie

Výtvarná výchova

 

Piatok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Telesná a športová výchova

Anglický jazyk

Prírodoveda