banner

Rozvrh 3. C

 

1. hod

2. hod

3. hod

4. hod

5. hod

6. hod

Pondelok

Telesná a športová výchova

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Náboženská výchova evanjelická

Utorok

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda

Hudobná výchova

Etická výchova/

Náboženská výchova

Informatika

Streda

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Vlastiveda

Telesná a športová výchova


Štvrtok

Matematika

Prírodoveda

Výtvarná výchova

Pracovné vyučovanie

Slovenský jazyk a literatúra

 

Piatok

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk